Serviceavtal

Bekymmersfritt Ägande av Hästtransport

SERVICEAVTAL 


Tycker du att det är krångligt och jobbigt att hålla reda på ditt släp? När var det du gjorde service på det senast? När ska det besiktigas? När ska däcken bytas? Är det dyrt? 


NU släpper Stockholms Hästtransportcenter SERVICEAVTALET för dig som vill ha ett bekymmerfritt ägande av din transport. Vi tar reda på din transport och vad allt det innebär och du ägnar dig åt det du älskar att göra. 


I Serviceavtalet ingår;

- Service varje år

- Besiktning Vart annat år

- Däckskiften Sommar och Vinter

- 10% Rabatt på listpriset på reservdelar

- 10% Rabatt på Timdebiteringar vid löpande arbeten

- Prioriterad kund vid behov av hjälp. 


VI på Stockholms Hästtransportcenter håller reda på service, däckskiften m.m. och kommer ut och gör dessa arbeten på plats där din transport står uppställd. 


Detta till en kostnad på 395 kr som faktureras månasdvis. 


Vilkoret är att Serviceavtalet tecknas på minst 24 månader. Kan självklart lösas innan  vid försäljing av transport eller släp. 


Vill du teckna serviceavtal? Hör av dig till oss på service@stockholmhtc.se eller på 072-304 93 40.