Umesläp

STOCKHOLMS HÄSTTRANSPORTCENTER ÄR AUKTORISERAD

SERVICE VERKSTAD FÖR UMESLÄP

För hästens bästa sedan 1959Välkommen till Umesläp! Vi har konstruerat och tillverkat släp anpassade för skandinaviska förhållanden sedan 1959. Alla våra släp och hästlastbilar byggs sedan starten i vår fabrik i Bygdsiljum i Västerbotten.Vår erfarenhet är din trygghet

Med över 60 års erfarenhet i ryggen så har vi en tydlig bild av vad kunderna förväntar sig av hästtransporter. Samtidigt så arbetar vi oupphörligt med att vidareutveckla våra släp och lastbilar.

I Umesläps ”familj” ingår dessutom ett 30-tal auktoriserade serviceverkstäder runtom i landet. Detta nät av serviceverkstäder samt snabb tillgång till reservdelar, gör det tryggt för dig att äga ett Umesläp. Vi har de vanligaste reservdelarna till alla årsmodeller av Umesläp! Dessutom har våra släp omfattande garantier.

Många kunder har under årens lopp sagt att det känns tryggt att köpa ett Umesläp. Det är förmodligen vårt norrländska arv som månar om den tryggheten.

Utveckling, uppgradering och expansion

Självklart ska Umesläp behålla sin position som spetsföretag när det gäller lättviktssläp och lastbilar för hästtransporter. Ständig utveckling och uppgradering av våra modeller är en del av vårt affärskoncept.

Våra produkter ska fortsätta vara så användarvänliga som möjligt. Därför kan vi aldrig slå oss till ro utan arbetar vidare med vikten, enkelheten och designen. Vi är lyhörda för våra kunder och deras behov och följer noga vad som händer inom vårt område.

Idag verkar vi framförallt i Norden. Målsättningen är att våra produkter ska rulla på vägarna i hela Europa och i förlängningen även i andra delar av världen.